XTron
USDT
Không lấy được dữ liệu

BTC/USDT

Hợp đồng nhanh

--

--

Thấp nhất
--
Cao nhất
--
24hSố tiền
--
BTC/USDT
Mở hợp đồng

Chọn chu kỳ

30S
83%
60S
90%
180S
92%

Số lượng mua

100
200
500
1000
2000
5000
Số dư tài khoản:- - USDT
Ủy thác Hiện Tại
Ủy thác Lịch sử
Hợp đồng nhanh
Tất cả
Không lấy được dữ liệu